Go Back   oOple.com Forums > Members List

G30RGE G30RGE is offline

Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventadoroop
  24-07-2016
  aventadoroop
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ dịch vụ kế toán nha trang thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán hoải mái th́ nên để Hạ Thiên xem qua.

  Hạ Thiên lập tức có thêm chút hảo cảm với Triệu Minh Phong, người này cuối cùng cũng nói được một lời dễ nghe.

  - Tổ trưởng, thân thể của tôi chẳng có vấn đề ǵ, bây giờ Thiên tổ cũng không thiếu chuyện, gần đây có những sự việc phát sinh mà tôi chưa báo cáo cho anh.

  Mị Nhi nói đến đây th́ chuyển hướng sang Hạ Thiên:

  - Những ngày nay tôi cũng không có nhiều thời gian, sau khi tôi bận rộn xong tất cả th́ sẽ t́m cậu chữa bệnh.

  Triệu Minh Phong lúc này lại mở miệng:

  - Mị Nhi, chuyện Thiên tổ khong cần báo cáo cho tôi.

  Mị Nhi không khỏi kin

About Me

 • Signature
  George Stoker
  North East R/C Racing

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 07-02-2008
 • Join Date: 08-03-2006
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 08:05 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
oOple.com